MI SMO

ATR
AKC
I J A

MUZIČKA GRUPA

Mi smo prAvA i prvA Atrakcija! Muzička grupa. U Kovilju i šire.
Sviramo od 2017. Ovo je samo početak našeg boravka na svetskoj mreži,
u World Wide Web svetu!

DESTINACIJA KOVILJ

Kovilj – selo među javom i međ’ snom u koje se vraćaju rode!

Pod zaštitom je države od 1998. godine kao prirodno dobro od izuzetnog značaja i svrstan je u prvu kategoriju zaštite.

Play Video
Scroll to Top